Inhoud programma:

Bij Leefstijlcoaching HRC kunt u het programma Samen Sportief in Beweging (SSIB) volgen.

Dit is een 2 jarig traject waarvan het eerste jaar uit de behandelfase bestaat en het tweede jaar uit de onderhoudsfase.

U wordt tijdens dit traject begeleidt door een leefstijlcoach, een diëtist, een fysiotherapeut en sportaanbieders. Bij onze praktijk zijn de meeste leefstijlcoaches ook de diëtist.

SSiB is bedoeld voor mensen met een gezondheidsrisico wat mede veroorzaakt wordt door hun gewicht.

Voorwaarden deelname:

Voor deelname aan SSIB zijn een paar voorwaarden:

✓ Je moet 18 jaar of ouder zijn

✓ Je moet een BMI tussen 25 en 30 hebben en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of

hart- en vaatziekten, of als je ernstig overgewicht hebt (d.w.z. een BMI van meer dan 30).

✓ Je hebt een verwijzing van de huisarts nodig

Opbouw programma:

Jaar 1

Leefstijlcoach:

 • Intake
 • Verwijzing naar basiscursus
 • Begeleiding en follow-up tijdens en na basiscursus
 • Nazorgtraject basiscursus 3x 90 min begeleiding groepsbijeenkomsten en follow-up

Voedingsprofessional:

 • 8x 60 min begeleiding groepsbijeenkomsten en follow-up

Beweegprofessional:

 • 10x 60 min begeleiding groepsbijeenkomsten en follow-up
 • Warme overdracht naar sport- en beweegaanbieders in de wijk

Beweegaanbieders:

 • 10x 60 min begeleiding groepsbijeenkomsten en follow-up
 • Begeleiding in periode na basiscursus

 

Jaar 2   

Leefstijlcoach:

 • 5x 30 min begeleiding en follow-up
 • 3x 90 min begeleiding groepsbijeenkomsten en follow-up

Beweegaanbieders:

• Begeleiding binnen lokaal beweegaanbod (valt buiten vergoeding basisverzekering)

Kosten:

Alle zorgverzekeraars vergoeden het traject 100%. Wel kan het nodig zijn dat er een machtiging nodig is. Deze vragen wij voor u aan.

(Let op, er is altijd een verwijzing van de huisarts nodig!)

Als uw huisarts aangesloten is bij een zorggroep dan wordt het beweegkuur traject vergoed.