Inhoud programma:

Bij Leefstijlcoaching HRC kunt u het programma de ‘Beweegkuur’ volgen.

Dit is een 2 jarig traject waarvan het eerste jaar uit de behandelfase bestaat en het tweede jaar uit de onderhoudsfase.

U wordt tijdens dit traject begeleidt door een leefstijlcoach, een diëtist en een fysiotherapeut. Bij onze praktijk zijn de meeste leefstijlcoaches

ook de diëtist.

 

De Beweegkuur GLI is bedoeld voor mensen met een gezondheidsrisico wat mede veroorzaakt wordt door hun gewicht.

Voorwaarden deelname:

Om deel te mogen nemen aan de beweegkuur zijn er een paar voorwaarden:

Je moet 18 jaar of ouder zijn

Je moet een BMI tussen 25 en 30 hebben en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of

hart- en vaatziekten, of als je ernstig overgewicht hebt (d.w.z. een BMI van meer dan 30).

Je hebt een verwijzing van de huisarts nodig

Opbouw programma:

Jaar 1:

Leefstijlcoach:

  • 1 x intake – 45 minuten
  • 7x individuele gesprekken – 30 minuten

Voedingsprofessional:

  • 1x individueel voedingsplan – 30 minuten
  • 3x groepsbehandeling – 60 minuten

Beweegprofessional:

  • 1x individueel beweegplan – 30 minuten
  • 2x groepsbehandeling – 60 minuten


Jaar 2:

Leefstijlcoach:

  • 5x individuele gesprekken – 30 minuten

Voedingsprofessional:

  • 3x groepsbehandeling – 60 minuten

Kosten:

Alle zorgverzekeraars vergoeden het traject 100%. Wel kan het nodig zijn dat er een machtiging nodig is. Deze vragen wij voor u aan.

(Let op, er is altijd een verwijzing van de huisarts nodig!)

 

Als uw huisarts aangesloten is bij een zorggroep dan wordt het beweegkuur traject vergoed.